Xenix autó logó


Francia Autó Alkatrészek Specialistája
Gyári és utángyártott alkatrészek


KAPCSOLAT:

Xenix Auto Kft.

1039. Budapest,
Rákóczi út 7.

Tel.: +36-1-244-8136
Mobil: +36-70-366-0444
xenixauto@xenixauto.hu
skype: xenixauto
web: www.xenixauto.hu

facebook icon
[Árajánlatkérés]Nyitva tartás:
Hétfő: 9:00-17:00
Kedd: 9:00-17:00
Szerda: 9:00-17:00
Csütörtök: 9:00-18:00
Péntek: 9:00-16:00
Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva


Jótállási feltételek:

 • Cégünknél a jótállási feltételek meghatározását és a jótállási problémák ügyintézési módját minden esetben a törvényes, hatályos jogszabályok és rendeletek alapján, azok betartásával végezzük.

 • A jótállás a gyártók által kiadott aktuális katalógusok alapján, a járműhöz helyesen kiválasztott vagy a jármű helyesen megadott adatai alapján beazonosított autóalkatrészre vonatkozik.

 • A jótállási igény abban az esetben érvényesíthető, ha a meghibásodás gyártási vagy anyaghibára visszavezethetően következett be.

 • Kizárólag működési engedéllyel rendelkező autószerviz, gépjárműtechnikai szakember által beszerelt autóalkatrészekre vállalunk jótállást. A szakszerű beszerelés tényét cégszerűen, számlával szükséges igazolni. A beépítést követően a beépítő a számlán nyilatkozik, hogy a felhasznált autóalkatrészt rendeltetésszerű használatra alkalmasnak minősíti (szerelői szakvélemény). Ennek hiánya a jótállás elvesztését vonhatja maga után.

 • Miért szükséges a jótállás elbírálásához a beszerelést végző szakműhely számlája vagy munkalapjának megléte?

 • Cégünk által forgalmazott termékek gépjárműalkatrészek, melyek többségének szakszerű beépítése és annak dokumentálása elengedhetetlen feltétel ahhoz, hogy a 151/2003. (IX. 22.) Kormány rendelet 1. § (3. bek.) meghatározott "megfelelő üzembe helyezés" teljesíthető legyen. A fenti kritérium kizárólag oly módon biztosítható, ha azt megfelelő szakmai irányú végzettséggel és gyakorlati ismeretekkel rendelkező gépjárműtechnikai szakember végzi el. Mindezek fényében az autóalkatrészek jótállásának érvényesítéséhez fontos feltétel -a fent már említett- szakember, illetve szakszerviz által kiállított tételes számla megléte, vagy a munkalap másolata, ahol a szerelői szakvélemény is egyértelműen szerepeltetve van.

 • Szakszerűtlen beszerelés, külső sérülés, átalakítás, nem rendeltetés szerűen használt autóalkatrész, a versenycélokra, intenzív használatra igénybe vett autóalkatrészek, a természetes módon elhasználódott autóalkatrészek, illetve az erőszakos behatások miatti autóalkatrész meghibásodásokra a jótállás nem vonatkozik.

 • A hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül a vásárló köteles kifogását felénk közölni.

 • A meghibásodásról a „jótállási (Garanciális) hibabejelentő jegyzőkönyv” teljes, pontos és hiánytalan kitöltése minden esetben alapkövetelmény.

 • A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felelős.

A jótállás elbírálásának menete:

 • A reklamált alkatrész átvételének napjától számított 2 munkanapon belül telefonon értesítjük az ügyfelet az ügyintézés módjáról (helyben elbírálható vagy külső vizsgálatra kell küldeni), várható elbírálás határidejéről.

 • Amennyiben a meghibásodás csak bonyolult vizsgálattal bírálható el, az alkatrészt a gyártóhoz, vagy megfelelő felkészültségű és felszereltségű független bevizsgálóhoz küldjük további vizsgálatra. Amennyiben a vizsgálóhely a reklamációt nem találja jogosnak és elutasítja, akkor a vizsgálat és a szállítás költségét a reklamáló ügyfélnek/cégnek kiszámlázzuk.

 • Az esetleges okozati károknál azok térítése minden esetben a gyártó által elvégzett vizsgálat alapján történik. A jármű megbontásakor a Xenix Auto Kft. által megbízott személynek is jelen kell lennie, ennek elmulasztása a jótállás elbírálását lehetetlenné teheti.

 

A sérült gépjármű megbontása:

 • Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a beszerelt minőségi kifogás alá vont alkatrészt, a gépjármű esetleges egyéb sérülését, annak megbontása nélküli állapotában ellenőrizzük, vagy harmadik fél megbízásával (független szakértő) ellenőriztessük.

 

 • A beszerelt minőségi kifogás alá vont alkatrészt értékesítő képviselőjének jelenléte nélküli kiszerelésére engedélyt csak a jótállásra kötelezett, erre jogosított vezetője adhat kizárólag írásban.

 

 • Minden más esetben a jogosultnak a jótállási jogról történő visszavonhatatlan lemondásának (jogvesztésének) tekinti a jótállásra kötelezett, a sérült jármű olyan megbontásánál, amikor képviselője nincs jelen.

 

A jótállási igény nem érvényesíthető:

 • ha az alkatrész nem beazonosítható.
 • ha az ügyfél a cégünk által kiállított számlát, vagy annak másolatát nem tudja bemutatni.
 • ha a beszerelés nem szakműhelyben, nem szakszerűen, illetve nem gépjárműtechnikai szakember által számlával igazolhatóan vagy munkalappal történt.
 • ha a jótállási idő lejárt.
 • ha a hiba a használat során fellépő természetes kopások következménye.
 • ha a károsodás a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza
  (versenyzés, helytelen tárolás, intenzív igénybevétel, stb).
 • közlekedési baleset, elemi kár, egyéb vis maior esetén.
 • ha az alkatrész beszerelése az előírt technológiai leírásban szereplő egyéb kötelező járulékos alkatrészek cseréje nélkül valósult meg.
 • ha az alkatrész be és/vagy kiszereléskor megsérült.
 • ha az alkatrészt megbontották.
 • ha külsérelmi nyomok vagy átalakítás nyomai láthatók rajta.
 • ha nem a megfelelő gépkocsiba építették be.
 • ha az esetleges okozati károknál a sérült alkatrész kiszerelésekor cégünk képviselője nem volt jelen, illetve a jelenléte nélküli megbontásra írásban engedélyt nem adott.

Ha az autóalkatrészt nem a Xenix Auto Kft. importálja:

 • Ebben az esetben a magyarországi forgalmazóhoz küldjük további ügyintézésre a terméket.

 • Belföldi beszerelésű alkatrészek esetén a jótállási kötelezettség elbírálását szakértői bevizsgálás előzi meg. A szakértői elbírálást az importőrrel végeztetjük el, ezért az alkatrészt átvételi jegyzőkönyvvel átvesszük, és bevizsgálásra továbbítjuk. A bevizsgálás eredményét ezek után továbbítjuk a vásárló felé. Szakértői bevizsgálást javasolhatunk abban az esetben is, ha az alkatrészt szemrevételezéssel nem tudjuk elbírálni.

 

Vitás helyzet esetére:

 • Ha a fogyasztó a jótállásra kötelezett, valamely lényeges műszaki, gazdasági döntésével nem ért egyet, írásban kérheti a kifogás alá vont alkatrész szakértői vizsgálatát, melynek költségét is viseli. A jótállás kötelezettje ebben az esetben köteles a kifogásolt alkatrészt, a vizsgálatot nem zavaró módon maradandó jelzéssel ellátni. Az átvételről és az alkalmazott jelölésről a jogosult és a kötelezett közös jegyzőkönyvet vesznek fel. Az így keletkezett szakvéleményt, mind a jogosult, mind a kötelezett a területileg illetékes Bíróság előtti polgári peres eljárásban megtámadhatja. 
Fontosabb jogszabályok:


 • 47/1968 (XII.18) Korm. rendelet a termékek minőségének tanúsításáról

 • 1978. évi I. törvény a belkereskedelemről

 • 4/1978 (III.1) BkM rendelet a vásárlók minőségi kifogásainak intézéséről

 • 35/1978 (VII.6) MT rendelet a tartós fogyasztási cikkek alkatrészellátásáról és javításáról

 • 2/1981 (I.23) BkM-IpM együttes rendelet a használati és kezelési útmutatókról és a minőség tanúsításáról

 • 6/1990 KÖHÉM rendeletet módosította a 44/2001 (XII.18) KöViM rendelet.

 • 1/1990 (IX.29.) KHVM rendelet A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről

 • 5/1990 KÖHÉM rendeletet módosította a 43/2001 (XII.18) KöViM és az 1/2001 (I.10) KöViM rendelet

 • 1993. évi X. törvény a termékfelelősségről

 • 1997. évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről

 • 21/1998 (IV.17) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

 • 79/1998(IV.29) Korm.rendelet az áruk és szolgáltatások biztonságáról és az ezzel kapcsolatos piac-felügyeleti eljárásokról

 • 208/1999 (XII.26) Korm.rendelet az egységes megfelelőségi jel használatáról

 • 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről

 • 151/2003 (IX.22.) Korm. R Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

 • 19/2004 (II. 13.) Kormány rendelet A gépjármű ágazatban a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól való mentesítéséről

 • 249/2004 (VIII.27.) Kormány rendelet Az egyes javító-karbantartószolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról

 • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Áraink tartalmazzák az ÁFA-t!