Xenix autó logó


Francia Autó Alkatrészek Specialistája
Gyári és utángyártott alkatrészek


KAPCSOLAT:

Xenix Auto Kft.

1039. Budapest,
Rákóczi út 7.

Tel.: +36-1-244-8136
Mobil: +36-70-366-0444
xenixauto@xenixauto.hu
skype: xenixauto
web: www.xenixauto.hu

facebook icon
[Árajánlatkérés]Nyitva tartás:
Hétfő: 9:00-17:00
Kedd: 9:00-17:00
Szerda: 9:00-17:00
Csütörtök: 9:00-18:00
Péntek: 9:00-16:00
Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva


Garancia


Cégünknél a garanciális feltételek meghatározása és a garanciális problémák ügyintézési módja mindig a törvényes és hatályos jogszabályok, rendeletek alapján történik és azok betartásával végezzük.


Garanciális feltételek:


 • Termékeinkre a jogszabályokban előírt garanciát vállaljunk.
 • Alkatrészeinkre csak gyártási ill. anyaghibára vállalunk garanciát.
 • A garancia csak a gyártó által kiadott aktuális katalógus alapján, a járműhöz helyesen kiválasztott vagy a jármű helyesen megadott adatai alapján kiválasztott alkatrészre vonatkozik.
 • Kizárólag szakműhely által beszerelt alkatrészekre vállalunk garanciát, a szakszerű beszerelést a beszerelő műhely számlájával kell igazolni, ennek hiánya a garancia elvesztését vonja maga után.
 • Az esetleges okozati kárnál, a gépjármű megbontása előtt a Xenix Auto Kft.-t értesíteni kell, hogy szűkség esetén a megbontásnál a cég képviselője jelen lehessen, ennek elmulasztása a garancia elbírálást lehetetlenné teheti.
 • A szakszerűtlen beszerelés, a külső sérülés, az átalakítás, az erőszakos behatolás vagy a természetes elhasználódás miatti alkatrész meghibásodásokra nem vonatkozik a garancia!
 • A nem rendeltetésszerűen használt alkatrészekre nem vállalunk garanciát.
 • A versenycélokra használt alkatrészekre nem vállalunk garanciát.
 • A természetes elhasználódásra a garancia nem vonatkozik!
 • Garanciális meghibásodásról a „Garanciális hibabejelentő jegyzőkönyv” teljes, pontos és hiánytalan kitöltése minden esetben alapkövetelmény.

 • A vásárlási számla elvesztéséből eredő minden kár a vásárlót terheli.


  Garancia elbírálásának menete:


 • A reklamált alkatrész átvételének napjától számított 2 munkanapon belül telefonon értesítjük az ügyfelet az ügyintézés módjáról (helyben elbírálható vagy külső vizsgálatra kell küldeni), várható elbírálás határidejéről.
 • Amennyiben a meghibásodás csak bonyolult vizsgálattal bírálható el, az alkatrészt a gyártóhoz, vagy megfelelő felkészültségű és felszereltségű bevizsgálóhoz küldjük további vizsgálatra. Amennyiben a vizsgálóhely a reklamációt nem találja jogosnak és elutasítja, akkor a vizsgálat és a szállítás költségét a reklamáló ügyfélnek/cégnek kiszámlázzuk.
 • Az esetleges okozati károknál azok térítése minden esetben a gyártó által elvégzett vizsgálat alapján történik. A jármű megbontásakor a Xenix Auto Kft. által megbízott személynek is jelen kell lennie.
 • A sérült gépjármű megbontása

  Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a beszerelt minőségi kifogás alá vont alkatrészt, a gépjármű esetleges egyéb sérülését, annak megbontása nélküli állapotában ellenőrizzük, vagy harmadik fél megbízásával (független szakértő) ellenőriztessük.


  A beszerelt minőségi kifogás alá vont alkatrészt értékesítő képviselőjének jelenléte nélküli kiszerelésére engedélyt csak a garanciára kötelezett, erre jogosított vezetője adhat kizárólag írásban.


  Minden más esetben a jogosultnak a jótállási jogról történő visszavonhatatlan lemondásának (jogvesztésének) tekinti a garanciára kötelezett, a sérült jármű olyan megbontásánál, amikor képviselője nincs jelen.


  Garanciális kötelezettség alá eső, minőségi kifogás elutasítását meghatározó okok:


 • a vásárlási számla elveszett,
 • a garanciális idő lejárt,
 • a szakszerű beszerelésről nincs igazolás és számla,
 • az alkatrész nem azonosítható,
 • az alkatrész be és/vagy kiszereléskor megsérült,
 • az alkatrészt megbontották, külsérelmi nyomok vagy átalakítás nyomai láthatók rajta,
 • nem a megfelelő gépkocsiba építették be,
 • a sérült alkatrész kiszerelésekor eladó képviselője nem volt jelen, illetve eladó a jelenléte nélküli megbontásra írásban engedélyt nem adott,
 • az alkatrész természetes elhasználódása esetén.

 • Amennyiben az alkatrészt nem a Xenix Auto Kft. importálja, úgy azt a magyarországi forgalmazóhoz küldjük további ügyintézésre.


  Belföldi beszerelésű alkatrészek esetén a garanciális elbírálást szakértői bevizsgálás előzi meg. A szakértői elbírálást az importőrrel végeztetjük el, ezért az alkatrészt átvételi jegyzőkönyvvel átvesszük, és bevizsgálásra továbbítjuk. A bevizsgálás eredményét ezek után továbbítjuk a vásárló felé. Szakértői bevizsgálást javasolhatunk abban az esetben is, ha az alkatrészt szemrevételezéssel nem tudjuk elbírálni.


  Vitás helyzet


  Ha a fogyasztó a garanciára kötelezett, valamely lényeges műszaki, gazdasági döntésével nem ért egyet, írásban kérheti a kifogás alá vont alkatrész szakértői vizsgálatát, melynek költségét is viseli. A garancia kötelezettje ebben az esetben köteles a megkifogásolt alkatrészt, a vizsgálatot nem zavaró módon maradandó jelzéssel ellátni. Az átvételről és az alkalmazott jelölésről jogosult és kötelezett közös jegyzőkönyvet vesznek fel. Az így keletkezett szakvéleményét, mind jogosult, mind kötelezett a területileg illetékes Bíróság előtti polgári peres eljárásban megtámadhatja.


  Garanciából kizárt termékek: Izzó, kapcsoló, elektronikai termékek, ablaktörlőlapát egyes gumi-, és műanyagalkatrész ezekkel kapcsolatban érdeklődjön munkatársunknál.


  Fontosabb jogszabályok:


 • 1997. évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről
 • 47/1968 (XII.18) Korm. rendelet a termékek minőségének tanúsításáról
 • 4/1978 (III.1) BkM rendelet a vásárlók minőségi kifogásainak intézéséről
 • 1978. évi I. törvény a belkereskedelemről
 • 1993. évi X. törvény a termékfelelősségről
 • 35/1978 (VII.6) MT rendelet a tartós fogyasztási cikkek alkatrészellátásáról és javításáról
 • 79/1998(IV.29) Korm.rendelet az áruk és szolgáltatások biztonságáról és az ezzel kapcsolatos piac-felügyeleti eljárásokról
 • 208/1999 (XII.26) Korm.rendelet az egységes megfelelőségi jel használatáról
 • 2/1981 (I.23) BkM-IpM együttes rendelet a használati és kezelési útmutatókról és a minőség tanúsításáról
 • 21/1998 (IV.17) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
 • 5/1990 KÖHÉM rendeletet módosította a 43/2001 (XII.18) KöViM és az 1/2001 (I.10) KöViM rendelet.
 • 6/1990 KÖHÉM rendeletet módosította a 44/2001 (XII.18) KöViM rendelet.
 • 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről
 • 151/2003 (IX.23.) Korm. R Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 1/1990 (IX.29.) KHVM rendelet A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről
 • 19/2004 (II. 13.) Kormány rendelet A gépjármű ágazatban a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól való mentesítéséről
 • 249/2004 (VIII.27.) Kormány rendelet Az egyes javító-karbantartószolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról


 • Áraink tartalmazzák az ÁFA-t!